Båtforeningen har etter påbud fra myndighetene måtte gå til anskaffelse av container for farlig avfall. Denne er plassert syd for terrasse og er tydelig merket med farlig avfall. Containeren vil bli utstyrt med hengelås hvor eksisterende nøkkel som brukes til bommen og vaktstua passer, såkalt medlems  nøkkel.

I denne containeren skal det kun deponeres farlig avfall så som batterier, spillolje,rester av maling og brukte malerkoster, ruller og ellers ting som er brukt i forbindelse med vår pussen, og ellers alt avfall som er forurensende og farlig for miljøet. Spillolje skal være tappet på tette plast kanner og tett kork satt på.

 Alt avfall som blåskjell og rur som blir spylt/skrapet av ved opptak skal samles i plastpose og plasseres i container.

 Avfall må ikke settes utenfor containeren, og den skal alltid være låst.

Det er strengt forbudt å ta med farlig avfall hjemmefra for å plassere dette i containeren. Husk at denne er kun for båthavnen, og at foreningen må betale dyrt for å bli av med avfallet.

Vi oppfordrer derfor medlemmene om at vi gjennomfører samme praksis som før, tar farlig avfall med seg, og deponerer dette på Lofterød. Dette er gratis for personlige husholdninger.

 

Hilsen Styret