Referat fra årsmøtet er lagt ut under menyen dokumenter, eller kan leses her.