Medlemmer kan nå bruke telefonen for å åpne bommen, både på vei inn og ut.
Informasjon om hvilket nummer du må ringe finner du på bommen.
Fremdels vil også nøkkel kunne benyttes.


Bommen åpnes på 2 måter:

1.      Ved å ringe tlf. 0047580000955558
2.      Ved å bruke den gamle bomnøkkelen i nøkkelbryter på innsiden av bommen. La nøkkel stå i mens du kjører inn.

NB! Dersom du ikke får åpnet bommen ved å ringe den, så er ditt tlf nummer ikke registrert. Du må da bruke nøkkel så lenge.

Bruk av mobil forutsetter at du er registrert i medlemsregisteret med mobilnummer som skal brukes.

Om ikke du er registeret så kan mobil nr, navn og båtplass meldes inn med sms til 916 03 101.

Du blir ikke lagt inn hvis du ikke sender med båtplass nummer.
Styret har vedtatt at det skal være ett tlf nr pr båtplass.

Bommen blir oppdatert hver søndag ettermiddag.