Her er oversikt over forskjellige skjemaer som skal benyttes i forbindelse diverse henvendelser og søknader. Under er også noen frister som er viktig å forholde seg til i tillegg til den informasjon som finnes i hvert enkelt skjema.

Start 1. mars Søknad om leie av sesongplass mottas fra denne datoen hvert år. Innsendelser før dette vil ikke bli behandlet.

Start 1. mars Søknad om leie av jolleplass til medlemmer. Innsendelser før dette vil ikke bli behandlet.>

Frist 15. mars Søknad om bytte av båtplass. Må søkes innen denne datoen for at den skal gjelde samme år. Man trenger kun å søke en gang.

Frist 15. mars Søknad om utleie av båtplass. Må søkes hvert år innen denne datoen.

Frist 1. juni Båter i vinteropplag skal settes ut innen 1. juni

Start 1. sept Søknad om vinteropplag på land eller sjø mottas fra denne datoen hvert år. Innsendelser før dette vil ikke bli behandlet.

Frist 1. nov Ønske om å la båten ligge ute i tiden 15.november til 1. april skal meldes til båtforeningen innen 1.november